awtr.jpg
Logo.png

● Mąż i mężyna

Wernisaż, 3 listopada 2017, godz. 19.oo. Zapraszamy!

Elżbieta Wasyłyk. Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Poznaniu. Malarka, teoretyk sztuki, poetka, dr hab. prof. Akademii
Sztuki w Szczecinie. Autorka kilku rozległych cykli ma­larskich, m.in.:
Paschy, Kształtu obecności, Re Kreacji, Misterium Osoby, polichromii,
projektów witraży, tomików poezji i publikacji naukowych.


Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Laureatka kilku nagród i wyróżnień
w dzie­dzinie malarstwa i poezji, Nagrody Marszałka Województwa
Wielkopolskiego oraz Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej.