kurka.jpg
Logo.png

● ... z pamięci ... z wyobraźni ... z szuflady

wystawa czynna od piątku, 6 listopada 2015. Zapraszamy !

Tadeusz Piskorski,ostrowianin, absolwent tutejszego III Liceum Ogólnokształcącego, a następnie (1965) poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Do 1982 wykładowca macierzystej uczelni, następnie, od 1996 Wyższej Szkoły Sztuk Stosowanych w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także profesor kilku uczelni w Finlandii, Szwecji i Niemczech.

Był kierownikiem artystycznym periodyków: Nurt w Poznaniu i Sztuka w Warszawie oraz dyrektorem artystycznym w znaczących międzynarodowych agencjach reklamowych, prowadził także własne studio graficzne. Jest zdobywcą kilkudziesięciu nagród i wyróżnień w konkursach na projekty plakatów, opracowań graficznych, corporate identity, książek i akcydensów.