florczyk.jpg
Logo.png

 

● spacer z Fridą

Izabela Borowicz. Ostrowianka. Absolwentka ostrowskiego III Liceum Ogólnokształcącego (emerytowana nauczycielka plastyki i kaliskiego Studium Nauczycielskiego (rysunek i malarstwo pod kierunkiem prof. Andrzeja Niekrasza); instruktork niegdysiejszej galeryjnej Szkoły Rysunku;

malarka, uczestniczka plenerów i wystaw zbiorowych, po raz pierwszy autorka indywidualnej prezentacji.